Here We Yo! 2008-04-12 旺角街头表演

今日 Here We Yo! 团队再次出动~!
走到旺角街头宣扬摇摇文化~!
超大感激各位兄弟拔刀相助~!
去相啦~~~~~!

大家睇完系咪觉得好好玩想玩/睇埋一份呢~~~~~?
咁你地就要留意啦~!
下星期六!即系4月19日4点到6点~!
Here We Yo! 团队旺角行人专用区再见~!

不见不散!

This post is also available in: 繁体中文

Comments are closed.